Licencmegállapodás

A webhelyünkről és más elektronikus forrásokból elérhető felhasználói kézikönyvek és egyéb anyagok (továbbiakban: „Kézikönyvek”) kizárólag az alábbi Használati feltételek („Használati feltételek”) elfogadása UTÁN használhatók fel. Kérjük, hogy a Kézikönyvek felhasználása előtt olvassa el körültekintően a Használati Feltételeket!

Használati feltételek

Jelen dokumentum egy Ön és köztünk létrejött jogi megállapodás, amely a Kézikönyvek felhasználását szabályozza. Ha az „Elfogadom” gombra kattint, vagy eléri, lemásolja, vagy más módon hasznosítja a Kézikönyveket, ezzel magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a Használati feltételeket. Ha nem fogadja el a Használati feltételeket, nem használhatja a webhelyünkön közölt Kézikönyveket.

 1. A Kézikönyvek használata

  1. A Kézikönyveket az általunk forgalmazott termékekkel, berendezésekkel és gépekkel (továbbiakban: „Termékek”) kapcsolatban használhatja fel. Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül nem módosíthatja, publikálhatja, továbbíthatja, teheti közzé a Kézikönyvek bármely részét, nem vehet részt annak továbbításában vagy értékesítésében, származékos anyag készítésére való felhasználásában, illetve azt semmilyen módon nem használhatja fel. A Kézikönyvek reprodukálása vagy kinyomtatása kizárólag személyes, tájékoztatási, nem üzleti célra engedélyezett. A Kézikönyveket a japán szerzői jog és a vonatkozó nemzetközi egyezmények védik.
  2. Webhelyünk nem tartalmazza az általunk kiadott illetve forgalmazott összes Termék kézikönyveit, tehát előfordulhat, hogy egyes Termékek felhasználói kézikönyve nem található meg webhelyünkön.
 2. A Kézikönyvek tartalma

  1. A Termékek és szolgáltatások specifikációjának megváltozása esetén jogunkban áll értesítés nélkül módosítani, megváltoztatni vagy frissíteni a Termékre vonatkozó Kézikönyveket. A Kézikönyvek tartalma és leírásai eltérhetnek a Termékkel vásárláskor kapott vagy hozzá csatolt nyomtatott használati Kézikönyvben szereplő információtól. Webhelyünk nem feltétlenül a Kézikönyvek legfrissebb változatát tartalmazza.
  2. A Termékkel vásárláskor kapott vagy hozzá csatolt nyomtatott használati Kézikönyv mellékletként további nyomtatott anyagokat is tartalmazhat, és ezek az anyagok nem szerepelnek webhelyünkön.
  3. Előfordulhat, hogy a webhelyünkön felsorolt Termékeket nem tudja megvásárolni a gyártás beszüntetése vagy más okok miatt.
  4. A Kézikönyvekben szereplő biztonsági figyelmeztetések a Kézikönyvek készítésének időpontjában érvényes jogi és iparági szabványokat követik, és nem feltétlenül tükrözik azok későbbi változásait.
 3. Felelősségkizárás/-korlátozás

  1. AZ KÉZIKÖNYVEKET A JELEN ÁLLAPOTBAN („AS IS”) BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, KIZÁRVA MINDEN EGYÉB, AZ KÉZIKÖNYVEK PONTOSSÁGÁRA, TELJESSÉGÉRE, NAPRAKÉSZSÉGÉRE VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A FORGALOMBA HOZATALRA VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, ÉS A JOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT ILLETVE BÁRMELY MÁS, TÖRVÉNYBŐL VAGY JOGSZABÁLYBÓL EREDŐ GARANCIÁT. ÖN EZENNEL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A WEBHELYÜNKÖN ÉS MÁS ELEKTRONIKUS FORRÁSOKON KERESZTÜL BESZERZETT ANYAGOKAT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA FEL.
  2. A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN ÉS A FENTI BEKEZDÉS ÁLTALÁNOSSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL (A) ÖN ELFOGADJA, HOGY SEM ÖNNEL, SEM BÁRMELY MÁS FÉLLEL SZEMBEN NEM TERHEL MINKET FELELŐSSÉG A WEBHELYÜNK ELÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL, AZ KÉZIKÖNYVEK FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY A WEBHELYÜNKÖN VAGY MÁS ELEKTRONIKUS FORRÁSBAN KÖZÖLT BÁRMELY INFORMÁCIÓBÓL EREDŐ ILLETVE AZZAL MÁS MÓDON KAPCSOLATBAN ÁLLÓ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐ JELLEGŰ, BÜNTETŐJOGI, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁRTTÉRÍTÉSEKÉRT (KÜLÖNÖSEN BELEÉRTVE AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSA VAGY AZ ELVESZTEGETETT IDŐ MIATTI KÁRTÉRÍTÉST), FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK SZERZŐDÉSEN, JOGSZABÁLYSÉRTÉSEN, SZERZŐDÉSSZEGÉSEN VAGY MÁS OKON ALAPULNAK.
 4. Irányadó jog

  Jelen Használati feltételekre és a Kézikönyvek felhasználására nézve Japán törvényei tekintendők irányadónak.